Escoltar

Procés d'inscripció i adjudicació de places. Ciència per a tothom 2019

Cada centre educatiu pot fer UNA ÚNICA SOL·LICITUD. En cas que un mateix centre educatiu faci més d'una sol·licitud, només s'atendrà una d'aquestes.

Si heu sol·licitat participar a la fira amb diferents nivell educatius, especificau el nombre d'alumnes de cada nivell. Recordau que el nombre total d'alumnes no pot superar els 100. Excepcionalment s'atendran les peticions de més de 100 alumnes si tots són del mateix nivell educatiu.

Per raons organitzatives, i a causa de l'elevat nombre de peticions que rebem, no us podem assegurar que pugueu assistir-hi.

Durant la segona quinzena de març contactarem mitjançant correu electrònic amb tots els centres educatius que heu fet sol·licitud per comunicar-vos si heu estat admesos i per oferir-vos una proposta de dia i hora.

Consultes i suggeriments