Cičncia per a tothom 2015

Aquesta activitat neix de la inquietud del professorat de la Universitat de les Illes Balears per fomentar les vocacions científiques entre els joves.

cartell

Entrada gratuïta i lliure.

Destinataris

 • Estudiants de primària i secundària (centres educatius: inscripció tancada)
 • Públic en general. Entrada lliure i gratuïta

Dates i horari

 • Dies 7 i 8 de maig de 2015, de 8.30 a 18.30 hores
 • Dia 9 de maig de 2015, de 9.30 a 13.30 hores

Lloc

metro

 

Estació de metro, campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

  
 

Activitats 

Les activitats de què podreu gaudir són experiments de ciència relacionats amb la química, la física, la biologia, la geologia, la bioquímica, les matemàtiques, la informàtica i la tecnologia.  S’han dissenyat en tots els casos activitats orientades als diferents nivells educatius.

Els estudiants universitaris que actualment cursen els graus d'Edificació, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica, Educació Primària, Física, Química, Biologia, Bioquímica i Matemàtiques faran les demostracions i explicacions durant la fira.

Activitats per a estudiants de primària

Construeix la torre més alta

Els alumnes, utilitzant únicament núvols de cotó i espaguetis, hauran d'intentar construir una torre al més alta possible i que s'aguanti sense cap tipus d'ajuda.

Cuina molecular: MàsterXef químic

Vols fer caviar de fruita? Vols saber com funcionen les gelatines? Els darrers anys la química ha permès als grans cuiners innovar en la presentació dels seus plats canviant textures, gusts, colors, formes… dels aliments. En aquesta activitat aprendrem una d’aquestes tècniques, les esferificacions!

El naixement d'una mamba negra

El que anomenam mamba negra és en realitat un tipus de foc artificial. Quan una mescla de bicarbonat i sucre («ous de serp») entra en combustió es descompon en carbonat de sodi, vapor d’aigua i diòxid de carboni. La «serp» resultant és una mescla de carbonat amb partícules de carboni, que creix gràcies a l’acció dels gasos que desprèn la reacció.

Fragàncies naturals

Fruits, flors i fulles ens proporcionen aromes que podem extreure i combinar per crear fragàncies personalitzades. 

Flors fluorescents

Hi ha diferents experiències que serveixen per observar la importància de la capil·laritat a les plantes. Entre d'altres, empram l'aigua com a vehicle per al transport de pigments fluorescents des de la base de les tiges cap a les fulles i les flors. Podem seguir el recorregut dels pigments i observar el lloc on es dipositen amb llum ultraviolada.

Inducció electromagnètica

Explicarem què és la inducció electromagnètica i com la podem utilitzar per encendre un llum, fer funcionar un motor o, fins i tot, crear un tren amb una pila.

Juga amb la simetria

Distribuirem peces (triangles, quadrats, formes d'animals, etc.) dins la regió que formin dos plans que són dos miralls i, movent l'angle que formen els plans, observarem les figures als miralls i en descobrirem les simetries.

La lluita contra les taques
 • Com s’eliminen les taques: oli, fruita, tinta, rovell…, amb aigua oxigenada, alcohol, llimona, talc, Coca-Cola.
 • Com funciona el sabó.
La màgia de la Ciència I
 • Desaparició d'un líquid, objectes i colors
 • El poder de l'aigua
La química en colors

Preparam dins un tub llarg una dissolució d’indicador universal. Tapam un extrem amb un tap amb un cotó impregnat de dissolució d’àcid clorhídric, i l’altre extrem amb un tap amb un cotó impregnat de dissolució d’hidròxid de sodi. Fem un parell de voltes i s’observa que es forma una gradació de colors dins el tub.

Les plantes sí que es mouen

Hi ha distintes experiències que es combinen per visualitzar des del lent desplaçament de les tiges cercant una font de llum (dies) fins als moviments ràpids dels folíols de la mimosa o els que fan les plantes carnívores (segons).

Misteriosa decoloració

El color blau d’una dissolució desapareix al cap d’uns minuts i agitant es torna a restituir el color original. Una dissolució de glucosa a pH bàsic amb unes gotes de blau de metilè és de color blau. Després d’alguns minuts, el color blau desapareix, perquè la glucosa redueix el blau de metilè a la forma incolora. En agitar la botella, tornam a dissoldre oxigen, que oxida el blau de metilè, i el color blau torna.

Joc de cartes Potugame

Cada carta representa un científic notable en el seu camp. Permet un acostament d’aquestes branques d’estudi als jugadors, amb la finalitat de difondre aquests estudis.

Taller de criminologia I

Troba l'assassí seguint les pistes de l'escenari del crim: sang, pèls, fibres, empremtes dactilars...

Tres, dos, un... boom!

Veurem les conseqüències del canvi de volum que experimenta un gas liquat (nitrogen) en vaporitzar-se.

Viatja als orígens de la fotografia

Saps com es feien les fotocòpies quan no hi havia fotocopiadores ni làsers? Com es podien copiar imatges? Com es podien fer «fotografies» d’alguns objectes? Saps d’on ve el nom cian? En aquesta activitat emprarem la llum per escriure el nostre nom i fer fotogrames.

Activitats per a estudiants de secundària

Alcoholímetre casolà

Fins als anys quaranta la detecció d’alcohol es feia mitjançant una mostra de sang. A la dècada dels seixanta aparegueren els primers dispositius per detectar l’alcohol en l’alè, que es basaven en una reacció redox que produeix un canvi de color. En aquesta activitat es reproduirà aquesta tècnica.

Anamorfismes

Deformació d'una imatge plana de manera que quan es visualitza amb un cilindre es recupera la imatge original. Els alumnes han de crear els seus propis anamorfismes de diverses imatges.

Braquistòcrona. Fast and furious 1697

En aquesta experiència comprovarem que per una pista corba (la braquistòcrona) els objectes cauen més ràpidament que per una pista recta.

Canó de Gauss

Aprendrem els conceptes bàsics dels camps magnètics utilitzant uns imants, i els aplicarem per construir un petit canó.

Comunica't a distància utilitzant l'alfabet Morse

Els alumnes, mitjançant una bombeta i un interruptor, hauran d'enviar un missatge a distància i mantenir una conversa entre dos grups.

Crea un semàfor amb Arduino

Els alumnes disposaran d'una placa Arduino i tres leds amb les respectives resistències. Hauran de muntar un semàfor, i els temps d'il·luminació de cada led estaran controlats per la placa Arduino. Per a això disposaran d'una guia de muntatge i d'un programa base que hauran de corregir o modificar perquè funcioni correctament.

Cuina molecular: MàsterXef químic

Vols fer caviar de fruita? Vols saber com funcionen les gelatines? Els darrers anys la química ha permès als grans cuiners innovar en la presentació dels seus plats canviant textures, gusts, colors, formes… dels aliments. En aquesta activitat aprendrem una d’aquestes tècniques, les esferificacions!

Fragàncies naturals

Fruits, flors i fulles ens proporcionen aromes que podem extreure i combinar per crear fragàncies personalitzades. 

Flors fluorescents

Hi ha diferents experiències que serveixen per observar la importància de la capil·laritat a les plantes. Entre d'altres, empram l'aigua com a vehicle per al transport de pigments fluorescents des de la base de les tiges cap a les fulles i les flors. Podem seguir el recorregut dels pigments i observar el lloc on es dipositen amb llum ultraviolada.

Funciona correctament el descalcificador de ca vostra?

Es tracta d'una volumetria complexomètrica directa amb EDTA per determinar el contingut total de sals expressades com a carbonat càlcic on els principals ions a avaluar són el Ca i el Mg. Els alumnes farien una comparativa entre aigua de xarxa i aigua resultat de la descalcificació. Utilitzarien indicadors metal·locròmics (Calcon) a pH 10 en què reaccionen el Ca i el Mg.

Heu clorat adequadament la piscina?

Es tracta d'una volumetria redox indirecta, concretament una iodimetria basada en la reacció del clor lliure (o combinat) amb iodur per formar iode, que és valorat amb tiosulfat utilitzant midó com a indicador visual. Els alumnes compararan els resultats experimentals volumètrics amb mesures olfactives o gustatives d'aigües amb diferents nivells de cloració.

Inducció electromagnètica

Explicarem què és la inducció electromagnètica i com la podem utilitzar per encendre un llum, fer funcionar un motor o, fins i tot, crear un tren amb una pila.

LA «FORÇA» DE LA CIÈNCIA: La llauna destruïda

Posa una llauna de refresc buida sobre una manta calefactora amb unes gotes d’aigua. Espera uns 15 segons. Vol saber què passarà en agafar la llauna i posar-la cap per avall dins un recipient amb aigua freda?

LA «FORÇA» DE LA CIÈNCIA: La matèria desapareix

Acabam de descobrir un líquid que fa desaparèixer la matèria. Provem-ho. Veurem què passa quan el poliestirè expandit (poliespan) s’introdueix dins un recipient que conté aquest líquid amb «curioses» propietats.

La lluita contra les taques
 • Com s’eliminen les taques: oli, fruita, tinta, rovell…, amb aigua oxigenada, alcohol, llimona, talc, Coca-Cola.
 • Com funciona el sabó.
La màgia de la Ciència II
 • El rellotge de iode
 • Els canvis de color dels líquids
 • Els colors de l'arc de Sant Martí
Les plantes sí que es mouen

Hi ha distintes experiències que es combinen per visualitzar des del lent desplaçament de les tiges cercant una font de llum (dies) fins als moviments ràpids dels folíols de la mimosa o els que fan les plantes carnívores (segons).

Joc de cartes Potugame

Cada carta representa un científic notable en el seu camp. Permet un acostament d’aquestes branques d’estudi als jugadors, amb la finalitat de difondre aquests estudis.

Taller de criminologia II

Troba l'assassí seguint les pistes de l'escenari del crim: Estudi de l’ADN, cendres, espores, sang, cabells, fibres, empremtes dactilars, petjades.

Tres, dos, un... boom!

Veurem les conseqüències del canvi de volum que experimenta un gas liquat (nitrogen) en vaporitzar-se.

Viatja als orígens de la fotografia

Saps com es feien les fotocòpies quan no hi havia fotocopiadores ni làsers? Com es podien copiar imatges? Com es podien fer «fotografies» d’alguns objectes? Saps d’on ve el nom cian? En aquesta activitat emprarem la llum per escriure el nostre nom i fer fotogrames.

Activitats complementàries

Conjunt d’activitats que permetran apropar d’una forma senzilla i entretinguda la ciència a tots els visitants.
Coet propulsat per aigua a pressió

Llançarem un coet a partir d’un sistema de retenció. El seu combustible:  aigua i aire a pressió.

Controla l'ordinador amb el nas

Es mostrarà com s’usa el dispositiu SINA, que serveix per controlar un ordinador únicament amb moviments del nas.

Fes-te una selfie amb científics

Ara tens l'oportunitat de fer-te una selfie amb Albert Einstein, Hipàtia d'Alexandria, Leonardo da Vinci...

Jocs de ciència
Jugant amb la fruita

Es mostrarà com es pot jugar a un joc utilitzant únicament com a comandament una fruita i dibuixant el propi comandament sobre un full de paper.

Dibuixa un grafit

Es mostrarà com es pot fer servir un ordinador simplement movent els braços davant. Ho farem utilitzant una aplicació de dibuix.

A la llum de les matemàtiques

Ja que aquest any 2015 és l'Any Internacional de la Llum, hem creat quatre calidoscopis (tres de ròmbics i un d’ortoèdric) per crear els sòlids platònics i la majoria dels arquimedians (diversos poliedres).

 

Exposicions

 

Com arribar al campus universitari

Per facilitar els desplaçaments dels grups a l'activitat Ciència per a tothom, Serveis Ferroviaris de Mallorca ofereix la possibilitat d'obtenir bitllets de grup que permeten gaudir d'un preu especial i garantir l'espai necessari dins el metro. Per sol·licitar aquests bitllets cal emplenar el següent formulari.

 

Documents relacionats

Més informació

twiter

facebook

 contacte

Patrocinen

   
vicerectoratGovern de les Illes Balears

La Caixa

 
 

una manera

  
UE
 

Col·laboren

   
delegat

SFM

xeix

TIRME