II Certamen de projectes de Química

Projectes i pòsters finalistes
II Jornada de Divulgació de la Química

Es convoca el II Certamen de projectes de Química: Química i alimentació, adreçat a grups d'alumnes i professors de tercer i quart d'ESO perquè presentin projectes monogràfics relacionats amb el tema «La Química i l’alimentació», 

Els projectes han d'estar centrats en el tema proposat i posar l'accent en les aportacions de la Química a l’alimentació saludable.

Destinataris

química

 • Estudiants de tercer i quart d'ESO.
 • Cada projecte serà desenvolupat per un grup de treball integrat per un professor de l'àrea de Ciències i un nombre màxim de quatre alumnes del seu centre.

Objectius

 • Promoure i desenvolupar l'interès dels estudiants de tercer i quart d'ESO per les matèries científiques en general i per la Química en particular.
 • Fomentar el coneixement de la implicació de la Química en la nostra qualitat de vida.
 • Estrènyer les relacions entre els centres d'ensenyament secundari i la Universitat de les Illes Balears i fomentar la col·laboració entre el professorat d'ambdues entitats.
 • Afavorir el desenvolupament d'habilitats transversals de comunicació oral i escrita, sentit crític i capacitat per treballar en equip dels estudiants d'ESO, perquè les puguin utilitzar com a eines de suport per abordar amb major confiança els estudis de batxillerat i, posteriorment, universitaris.

Bases

 • Els projectes es desenvoluparan al llarg del curs 2018-19.
 • Cada projecte serà desenvolupat per un grup de treball integrat per un professor de l'àrea de Ciències i un nombre màxim de quatre alumnes del seu centre. Cada professor podrà col·laborar amb més d'un grup d'alumnes.
 • Es valoraran especialment els projectes en què es presentin resultats d'activitats pràctiques dutes a terme.
 • Entre els projectes lliurats, el jurat del certamen en seleccionarà tres de finalistes, atenent criteris de rigor científic, originalitat i qualitat, que seran presentats oralment a la II Jornada de Divulgació de la Química, que organitza la UIB i que tindrà lloc al mes de juny al campus de la UIB. En aquesta jornada, els integrants dels equips dels tres projectes finalistes faran una exposició oral de deu minuts com a màxim, per a la qual poden comptar amb el suport de mitjans audiovisuals.
 • Tots els pòsters lliurats seran exposats durant la II Jornada de Divulgació de la Química.
 • Es recorda que abans de l'ús de qualsevol producte no alimentari s'ha de consultar els pictogrames de seguretat. Dubtes o consultes: Dra. María del Carmen Rotger Pons.

Com han de realitzar-se els projectes?

Els projectes han de ser treballs d’investigació de tipus experimental en què els alumnes exposen una investigació relacionada amb el tema proposat: «La Química i l’alimentació». 

El plantejament del projecte ha d’estar fonamentat en l’aplicació del mètode científic per donar resposta a una o més preguntes relacionades amb el tema d’enguany: la relació i les implicacions de la Química amb l’alimentació saludable.

Els projectes han d’afavorir que els alumnes puguin fer una aportació personal, coordinats per un professor que els donarà suport.

Lliurament dels projectes

Tots els grups participants hauran de lliurar el projecte en format electrònic abans del dia 3 de maig.  Una vegada que hagi acabat el termini d’inscripció, el professor responsable rebrà per correu electrònic una adreça web de Google Drive on haurà de dipositar el projecte en el format següent.

Format

 • Fitxa tècnica. Document en format de pdf amb el  títol, els objectius, resum i conclusions del projecte presentat. Podeu accedir a la plantilla aquí.
 • Pòster. Es lliurarà un pòster del projecte en format digital (pdf). Ha de tenir els apartats següents:
  • Títol del treball, nom dels membres del grup, del tutor i denominació del centre educatiu al qual pertanyen. Pot incloure el logotip del centre educatiu.
  •  Resum del treball.
  • Introducció, materials i mètodes, resultats i discussió, i conclusions.
  • Bibliografia.

   Podeu accedir a la plantilla aquí.

Exposició pública dels projectes

El juny de 2019 tindrà lloc, al campus de la UIB i per videoconferència a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera, la II Jornada de Divulgació de la Química, en la qual tots els grups participants mostraran els pòsters presentats. A més, els grups finalistes faran una exposició oral del projecte, d’una durada aproximada de deu minuts i amb el suport dels mitjans audiovisuals que vulguin.

Durant la II Jornada de Divulgació de la Química, oberta a tots els concursants (professors i alumnes), pares, amics i professors del Departament de Química de la UIB, es farà l’acte de lliurament dels premis als tres finalistes, dels quals se n’hauran valorat les presentacions orals, i, a més, s'atorgaran tres premis als millors pòsters no finalistes.

Premis

 • Els alumnes autors dels projectes finalistes i del millor pòster no finalista rebran de premi un val per adquirir material didàctic o informàtic i un diploma de reconeixement.
 • Els centres educatius dels projectes finalistes rebran un val per adquirir material didàctic o de laboratori i un diploma de reconeixement.

Inscripció

El centre s’ha d’inscriure en el programa abans del dia 3 de març de 2019, mitjançant el formulari en línia.

Calendari de dates importants

 • 3 maig de 2019: data límit per lliurar els treballs en format de pòster.
 • 15 de maig de 2019: data límit per designar els projectes finalistes.
 • Juny de 2019: II Jornada de Divulgació de la Química.

La participació en aquest concurs implica acceptar aquestes bases i les decisions del jurat. L'incompliment de les bases del concurs pot ser causa de desestimació i de reintegrament dels premis.

El comitè organitzador pot resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. Les decisions que adopti en aquest sentit seran inapel·lables.

Més informació

Dra. María del Carmen Rotger Pons

Enllaços d'interés

Col·laboració

 

Projectes finalistes

La vitamina C no t’abandona

 • Realitzat per: Eulàlia Tomàs, Kairi Arevalo i Juan Fco. Nieto
 • Tutora: Iris Morey
 • IES Joan Alcover

How much sugar do we take in soft drinks and juices?

 • Realitzat per: Ona Marín, Elena Moll i Olivia Caño
 • Tutora: Jessica Avivar
 • IES Cap de Llevant

 Separació i identificació dels principals components de la llet

 • Realitat per: Paula Aguilella Torres, Marina Calderon Pons, Marta Seguí Pons i Emma Eudurï Pons
 • Tutor: Sebastià Pons Vinent
 • IES Pasqual Calbó i Caldés

Finalistes al premi al millor Pòster

 Reducing sugars and starch tests

 • Realitzat per: Ramon Garau López i Marc Link Cladera
 • Tutora: María Paz Terrasa Sagrera
 • IES Guillem Sagrera

La química dels marinats

 • Realitzat per: M. Montserrat, I. Mestre i J. Navarrete
 • Tutor: J. Ripoll
 • Col·legi Santa Magdalena Sofia

Experimentant amb llet

 • Realitat per: A. Ortiz, J. Arroyuelo, G. Seguí i C. Torres
 • Tutor: M. Nadal
 • IES Joan Maria Thomàs

Bacteris per berenar?

 • Realitat per: Paula García, Alicia Pol, Teresa Pons i Emma Veguer
 • Tutora: Isabel Molino
 • Col·legi Pius XII

La informació nutricional pot canviar dràsticament la nostra alimentació

 • Realitat per: Núria Bestard Corro, Natalia Munar Tàrraga, Toni Ripoll Llull i Pau Naranjo
 • Tutora: Laura Medina Bover
 • Colegio Santo Tomás de Aquino Liceo Santa Teresa de Jesús

Determinació de proteïnes, glúcids i lípids

 • Realitzat per : Noemí Barral, Elena Godoy, Mateu Vidal, Yago Feijoo
 • Tutora: Susana Pérez
 • Col·legi: La Porciúncula.

Molt important

 • D’acord amb les bases del certamen, el 17 de juny a les 18 hores a la sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari, tindrà lloc la II Jornada de Divulgació de la Química, en què els integrants dels equips dels tres projectes finalistes realitzaran una exposició oral de deu minuts com a màxim, que pot recolzar en mitjans audiovisuals.
 • Els grups no seleccionats exposaran els aspectes més destacats del seu projecte mitjançant la presentació de pòsters.
 • A la II Jornada de Divulgació de la Química se celebrarà un acte de lliurament de premis als tres projectes finalistes, en què es valoraran tant les memòries com les presentacions orals realitzades. A més, es lliuraran tres premis als millors pòsters. Aquesta jornada estarà oberta a tots els concursants (professors i alumnes), pares i professors del Departament de Química de la UIB.

En els propers dies s’enviaran les instruccions per a l’elaboració i lliurament  dels pòsters.