X Campus Cientificotècnic d'Estiu

Horari de les activitats

Horari d'activitats del 1r torn-Del 25 al 28 de juny de 2019, de 9.30 a 13.30 hores.

Horari d'activitats del 2n torn. De l'1 al 5 de juliol de 2019, de 9.30 a 13.30 hores