X Campus Cientificotècnic d'Estiu

Alumnes seleccionats

Termini de confirmació

  • Fins al 10 de juny a les 12 hores
  • Una vegada l'alumne hagi confirmat la seva participació en el Campus d'estiu rebrà les instruccions per fer el pagament de 15 euros en concepte de matrícula.

Alumnes seleccionats

Primer torn

Segon torn