Escoltar

VIII Campus Cientificotècnic d'Estiu de la UIB

El Vicerectorat d'Estudiants, a través del Programa d'orientació iUIB transició a la Universitat (POTU) organitza el VIII Campus Cientificotècnic d’Estiu, juntament amb la Facultat de Ciències i l'Escola Politècnica Superior.

L’objectiu principal és fomentar l’interès per la ciència, la tecnologia i la innovació entre estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat.

Destinataris

 • Alumnes de 4t d'ESO que hagin cursat l’itinerari de ciències.
 • Alumnes de 1r de batxillerat de la modalitat de ciències.

Dates i horari

Es durà a terme en dos torns.

Primer torn

Del 26 al 30 de juny de 2017, de 10 a 13.30 hores. (alumnes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera)

 • Grup A1: 16 estudiants de primer de batxillerat.
 • Grup B1: 16 estudiants de quart d’ESO.

Es reservaran 4 places per a estudiants de Menorca i 4 per a estudiants d'Eivissa i Formentera. La Residència d'Estudiants aporta l’estada dels estudiants de Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb règim de pensió completa des del sopar del dia 25 de juny fins al desdejuni del dia 30 de juny.

Segon torn

Del 3 al 7 de juliol de 2017, de 10 a 13.30 hores . (alumnes de Mallorca)

 • Grup A2: 16 estudiants de primer de batxillerat.
 • Grup B2: 16 estudiants de quart d’ESO.

Objectius

 • Potenciar l'interès dels joves estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat per la ciència i la tecnologia.
 • Incentivar l'accés dels estudiants a les titulacions cientificotècniques.
 • Transmetre:
  • L’experiència en laboratoris
  • La capacitat de treball en equip
  • La capacitat de ser creatius
  • La capacitat de comunicar experiències

 

Procés per presentar la sol·licitud i selecció de candidats

El candidat que vulgui participar en el Campus Cientificotècnic d’Estiu 2017 ha de complir els requisits següents:

 • Cursar, l’any acadèmic 2016-17, 4t d’ESO o 1r de batxillerat de l’especialitat de Ciències en un centre d’educació de les Illes Balears
 • No haver participat al Campus Cientificotècnic d’Estiu 2016.
 • Confirmar la participació en el temps estipulat per l’organització del Campus.

Procés per presentar la sol·licitud

 • Emplenar el formulari d'inscripció

Cada centre educatiu participant tindrà un professor responsable encarregat d'emplenar el formulari d'inscripció i confirmar la participació dels alumnes. Un cop feta i enviada, rebrà un correu automàtic que la sol·licitud s’ha registrat correctament, aquest serà el justificant que el centre ha fet la sol·licitud.

Cada centre pot inscriure un màxim de dos alumnes, independentment del curs que facin.

Dades acadèmiques: nivell educatiu actual (2016-17) i nota mitjana del curs passat (2015-16).

Termini per presentar les sol·licituds: fins al 31 de maig a les 12 hores.

 • Adjuntar documentació

El centre ha d'emplenar el formulari d'inscripció i adjuntar la documentació següent:

 • Certificat acadèmic de l'alumne: han de constar totes les assignatures cursades l’any acadèmic 2015-16, i és imprescindible el càlcul de la nota mitjana final, la firma i el segell de la secretaria del centre educatiu.
 • Autoritzacions del pare/mare/tutor legal de l'alumne
 • Fotocòpia del NIF/NIE/passaport de l ‘alumne.
Selecció dels candidats
 • Comunicació als alumnes seleccionats: 8 de juny, per correu electrònic al centre educatiu, al professor responsable i a l’alumne.
 • Termini de confirmació: fins al 15 de juny a les 12 hores per correu electrònic a <seras@uib.cat>.

La UIB ofereix un màxim de 64 places, distribuïdes de la manera següent:

 • Primer torn: 24 alumnes de Mallorca, 4 alumnes d'Eivissa i Formentera i 4 alumnes de Menorca.
 • Segon torn: 32 alumnes de Mallorca.

Es prioritzarà la participació del màxim nombre possible de centres educatius. Per tant, la selecció es realitzarà d’aquesta manera:

 • Si el nombre total de centres que han fet sol·licituds és més baix o igual que el nombre de places disponibles, se seleccionarà un alumne de cada centre, l’inscrit en primer lloc. En cas que quedin places sense cobrir, s’adjudicaran tenint en compte l’expedient acadèmic.
 • En cas que el nombre de centres superi el de places disponibles, es tindrà en compte l’expedient acadèmic.

Primer torn. Alumnes admesos

Alumnes de 4t d'ESO

Nom i llinatges

Nota

Jia Bin Li Wang

Premi Miniolimpíada

Margalida Fontcuberta Rigo

Premi Miniolimpíada

Mar Fernández Grech

10,00

Hannah Newton Cardona

9,82

Antonia Escanellas Forteza

9,73

Ángel Lorenzo Martínez

9,63

Bartomeu Payeras Martorell

9,55

Carmen Roig Lorente

9,45

Tomeu Alberto Martí

9,45

Laura Doblas Moll

9,45

Ingrid Szabo

9,36

Noemi Tomàs Lässer

9,27

Cristina Martín Barceló

9,27

Alícia Oliver Garrido

9,18

Paula Quetglas Puigròs

9,00

Núria Cerdà Artigues

9,00

 Alumnes de 1r de baxillerat

Nom i llinatges

Nota

Margalida Perello Ripoll

10,00

Paula Marraud Gomez

9,90

Antònia Roca Ribas

9,80

Sofia Gritti Ressa

9,70

Lídia Mascaró Sánchez

9,50

Joana Maria Salamanca Gaya

9,50

Emma Moso Peinado

9,50

Ester Palerm Boned

9,50

Agustí Pau Torres Rebassa

9,27

Victoria Carlota Andreu Langarica

9,20

Natacha Muel Camenen

9,10

Laura Camps Lahora

9,09

Laura Salort Benejam

9,00

Jennyfer Michelle Obelencio Paccha

8,90

Rafael Grimaldos Bautista

8,80

José Enrique Pacheco Torres

8,60

 

Segon torn. Alumnes admesos

Alumnes de 4t d'ESO

Nom i llinatges

Nota

Federico Tuya Prado

Premi Miniolimpíada

Bruno Llopis Grimalt

9,73

Enrique Baiget Martinez

9,60

Auba Sastre Cuenca

9,45

Javier Mesa Marcer

9,36

Maria Sánchez Pastor

9,20

Miquel Sitges Nicolau

9,09

Ángel Llompart Robles

9,00

Alba Moreno Suarez

8,91

Daniel Rio Aritzi

8,82

Sara Fernández Rodríguez

8,80

Ana Sánchez Pastor

8,80

Núria Femenias Garrigos

8,73

Pau Ramon Castanyer

8,73

Javier Sierra López

8,72

Anaïs Aulet Álvarez

8,60

Alumnes de 1r de batxillerat

Nom i llinatges

Nota

Rosa Maria Delicado Moll

10,00

Antoni Ferriol Galmés

9,82

Sebastian Petersen Azpiroz

9,70

Joan Rubert Cladera

9,60

Andrea Llamas Ramó

9,55

Albert Cañellas García

9,10

Miquel Alberti Binimelis

9,10

Sofía Petrissans Moll

9,09

Agnès Rigo Vidal

9,00

Helen Maite Cordero Almenares

8,83

Auba Fuster Palà

8,80

Maria Antònia Colomar Riutort

8,70

Bartolomé Cardell Aguaded

8,60

Maria García Pocoví

8,50

Mario Carvajal Quero

8,36

Candela Jaca Mutazzi

8,30

 

Horari d'activitats del 1r torn. Grup 4t d'ESO

Dilluns 26 de juny

9.30-10 h

Benvinguda i presentació
Sala de juntes. Edifici Mateu Orfila i Rotger
Plànols del campus i com arribar-hi

10-11.30 h

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
«Programació amb Arduino d’un sistema de semàfors»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Química
«Fem cuina… fent ciència»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

Dimarts 27 de juny

10-11.30 h

Bioquímica
«Tècnica d’ELISA»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
«Biotecnologia. Micropropagació de plantes»
Laboratori 21. Edifici Guillem Colom Casasnovas

Dimecres 28 de juny

10-11.30 h

Enginyeria Informàtica
«Taller amb mBot. Controla un robot»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Biologia
«Introducció a la genètica amb Drosophila melanogaster»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

Dijous 29 de juny

Excursió científica a la platja des Caragol. Transport en autocar inclòs

9-9.15 h

Trobada a l'estació de metro del campus universitari

10-13.30 h

Activitat entre el far de Ses Salines i la platja des Caragol, a càrrec d'Observadores del Mar i IMEDEA

15 h

Arribada a l'estació de metro del campus universitari

Divendres 30 de juny

10-11.30 h

Física
«Trajectòries»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

11.30-12 h

Esplai 

12-13.15 h

Edificació
«Deformacions a les estructures»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

13.15 h

Cloenda i lliurament de diplomes
Sala de juntes de l’edifici Mateu Orfila i Rotger

 

Horari activitats del 1r torn. Grup 1r de batxillerat

Dilluns 26 de juny

9.30-10 h

Benvinguda i presentació
Sala de juntes. Edifici Mateu Orfila i Rotger
Plànols del campus i com arribar-hi

10-11.30 h

Química
«Fem cuina… fent ciència»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
«Programació amb Arduino d’un sistema de semàfors»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

Dimarts 27 de juny

10-11.30 h

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
«Biotecnologia. Micropropagació de plantes»
Laboratori 21. Edifici Guillem Colom Casasnovas

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Bioquímica
«Tècnica d’ELISA»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

Dimecres 28 de juny

10-11.30 h

Biologia
«Introducció a la genètica amb Drosophila melanogaster»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Enginyeria Informàtica
«Taller amb mBot. Controla un robot»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

Dijous 29 de juny

Excursió científica a la platja des Caragol. Transport en autocar inclòs

9-9.15 h

Trobada a l'estació de metro del campus universitari

10-13.30 h

Activitat entre el far de Ses Salines i la platja des Caragol, a càrrec d'Observadores del Mar i IMEDEA

15 h

Arribada a l'estació de metro del campus universitari

Divendres 30 de juny

10-11.30 h

Edificació
«Deformacions a les estructures»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

11.30-12 h

Esplai 

12-13 h

Física
«Trajectòries»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

13.15 h

Cloenda i lliurament de diplomes
Sala de juntes de l’edifici Mateu Orfila i Rotger

Horari activitats del 2n torn. Grup 4t d'ESO

Dilluns 3 de juliol

9.30-10 h

Benvinguda i presentació
Sala de juntes. Edifici Mateu Orfila i Rotger
Plànols del campus i com arribar-hi

10-11.30 h

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
«Programació amb Arduino d’un sistema de semàfors»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Química
«Fem cuina… fent ciència»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

Dimarts 4 de juliol

10-11.30 h

Bioquímica
«Tècnica d’ELISA»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
«Biotecnologia. Micropropagació de plantes»
Laboratori 21. Edifici Guillem Colom Casasnovas

Dimecres 5 de juliol

10-11.30 h

Enginyeria Informàtica
«Taller amb mBot. Controla un robot»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Biologia
«Introducció a la genètica amb Drosophila melanogaster»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

Dijous 6 de juliol

Excursió científica a la platja des Caragol (SOCIB). Transport en autocar inclòs

9 - 9.15 h

Trobada a l'estació de metro del campus universitari

10-13.30 h

Activitat entre el far de Ses Salines i la platja des Caragol, a càrrec del SOCIB

15 h

Arribada a l'estació de metro del campus universitari

Divendres 7 de juliol

10-11.30 h

Física
«Trajectòries»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

11.30-12 h

Esplai 

12-13.15 h

Edificació
«Deformacions a les estructures»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

13.15 h

Cloenda i lliurament de diplomes
Sala de juntes de l’edifici Mateu Orfila i Rotger

 

Horari activitats del 2n torn. Grup 1r de batxillerat

Dilluns 3 de juliol

9.30-10 h

Benvinguda i presentació
Sala de juntes. Edifici Mateu Orfila i Rotger
Plànols del campus i com arribar-hi

10-11.30 h

Química
«Fem cuina… fent ciència»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
«Programació amb Arduino d’un sistema de semàfors»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

Dimarts 4 de juliol

10-11.30 h

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
«Biotecnologia. Micropropagació de plantes»
Laboratori 21. Edifici Guillem Colom Casasnovas

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Bioquímica
«Tècnica d’ELISA»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

Dimecres 5 de juliol

10-11.30 h

Biologia
«Introducció a la genètica amb Drosophila melanogaster»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

11.30-12 h

Esplai

12-13.30 h

Enginyeria Informàtica
«Taller amb mBot. Controla un robot»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

Dijous 6 de juliol

Excursió científica a la platja des Caragol. Transport en autocar inclòs

9 - 9.15 h

Trobada a l'estació de metro del campus universitari

10-13.30 h

Activitat entre el far de Ses Salines i la platja des Caragol, a càrrec del SOCIB

15 h

Arribada a l'estació de metro del campus universitari

Divendres 7 de juliol

10-11.30 h

Edificació
«Deformacions a les estructures»
Laboratori Demotec. Edifici Anselm Turmeda

11.30-12 h

Esplai 

12-13.15 h

Física
«Trajectòries»
Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger

13.15 h

Cloenda i lliurament de diplomes
Sala de juntes de l’edifici Mateu Orfila i Rotger

Galeria fotogràfica i enllaços d'interès

Galeria fotogràfica

1 torn
2 torn

Enllaços d'interès

 
Vicerectorat d'Estudiants
CAIB
Fundació Sa Nostra
Residència UIB 

 

IMEDEA
 .


 Observadores del Mar