Escoltar

Per què el meu fill o filla no es comporta bé i com podem millorar-ho

fEls problemes de comportament són freqüents en la infància, i tot i que a vegades poden ser simplement un «moment evolutiu», d’altres vegades, especialment si els pares i educadors no els saben «manejar» bé, poden acabar esdevenint un trastorn del comportament.

Objectiu

  • Què són, per què ocorren i què hem de fer per prevenir i millorar els comportaments disruptius dels infants, des d’un model que defensa l’educació positiva (més centrada en la promoció de les conductes desitjables que en el control de les indesitjables) i l’educació en valors (ensenyar des de la primera infància «què està bé i què no ho està»).

Destinataris

  • Famílies de primària, ESO, batxillerat i FP

Dates, horari i lloc

  • Dia 27 de gener de 2020, a les 17.15 hores. Col·legi Cooperativa Son Verí Nou. Plaça de s'estany s/n. Son Verí Nou. Llucmajor. 
  • Dia 29 de gener de 2020, a les 18.30 hores. Sala d'actes del Port de Pollença. Plaça Miquel Capllonch s/n. Port de Pollença. Cartell

Inscripció

Ponents

Personal de la Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (UAPI). Coordinador: Dr. Mateu Servera Barceló, professor titular d'universitat del Departament de Psicologia.

La Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (UAPI) va néixer l’any 2007 com una unitat de suport als infants del PDI, del PAS i dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La UAPI forma part de les unitats del Servei Universitari d’Atenció Psicològica (SUAP-UIB) i de l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS). El seu principal objectiu és potenciar la translació dels coneixements científics en el camp de la psicopatologia infantil a l’àmbit clínic, de manera que s’ajudi a millorar els procediments d’avaluació, diagnòstic, assessorament i tractament per millorar la vida dels infants, els pares i els educadors.