Contacte

Seràs UIB està format per un equip humà disposat a atendre i intentar resoldre qualsevol dubte o problema que pugui sorgir, procurant sempre donar el millor servei i ajudant al bon desenvolupament de totes les activitats del programa.

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari
Tel.: 971 17 26 10 / 30 86
Miquel Amorós Puig 
Coordinador tècnic
Edifici Mateu Orfila. Campus universitari
Tel.: 971 17 24 36
Edifici Mateu Orfila. Campus universitari
Tel.: 971 17 20 27
Edifici Mateu Orfila. Campus universitari
Tel.: 971 17 20 27
Seu d’Eivissa i Formentera. Antic edifici de la Comandància
Seu de Menorca. Can Salort

 

Campus Digital. Seus universitàries

Seu d’Eivissa i Formentera
Antic edifici de la Comandància
C/ del Calvari, 1. 07800 Eivissa
Tel.: 971 39 80 25
Seu de Menorca
Can Salort. C/ Santa Rita, 11. 07730 Alaior
Tel.: 971 37 91 26