Sortides de camp. Reconèixer el territori als ulls de la Geografia

Conjunt de sortides de camp a àrees on han desenvolupat la seva investigació professors de Geografia, que duran a terme el guiatge de sortides de grups d’alumnat de secundària (de segon curs de batxillerat), acompanyats de professorat del centre.

S’ofereix el guiatge i eventualment un mínim de material de suport. El centre ha de proporcionar el transport fins al punt de realització de la sortida, o eventualment l’autocar en el cas dels itineraris que no són per a vianants.

Destinataris

Preferentment, estudiants de 2n de batxillerat.

Inscripció

Els centres que hi vulguin participar es podran inscriure mitjançant el formulari en línia.

Sortides accessibles a partir de desembre

Sortides accessibles a partir de febrer

 

Descripció de les sortides

S’ofereix el guiatge i eventualment un mínim de material de suport. El centre ha de proporcionar el transport fins al punt de realització de la sortida, o eventualment l’autocar en el cas dels itineraris que no són per a vianants.

Geohistòria de la turistització de les Illes Balears

Dr. Macià Blázquez Salom.

Itinerari per la geografia històrica del desenvolupament turístic.

 • Arrencada al centre de Palma (de 9 a 10.30 hores), pel passeig Marítim, Cas Català, Palmanova i Magaluf (en autobús). Tornada a Palma devers les 14 hores.
 • El nombre màxim de participants és el de la capacitat d’un minibús (24 persones).

Sistema platja-duna des Pregons i salines de sa Vall

Dr. Miquel Grimalt Gelabert

Itinerari en aquest sistema dunar situat a les immediacions de la Colònia de Sant Jordi, tot parant esment en els aspectes morfològics, funcionals i de vegetació del sistema platja-duna. També es fa una visió geogràfica de l’extracció de sal a les salines situades vora l’àrea urbana de la Colònia de Sant Jordi, així com s’expliquen els valors biogeogràfics dels illots immediats al litoral del Migjorn de Mallorca.

 • Itinerari a peu, durada aproximada: 4 hores, dificultat: mínima.
 • Grup màxim: 40 persones.

Elements de Geografia Física al nucli antic de Palma

Dr. Miquel Grimalt Gelabert

Itinerari en part del centre històric de la capital de Mallorca (de la Seu fins al baluard de Sant Pere, tot passant per s’Hort del Rei, la plaça des Mercat, es Born, Sant Feliu, la Llonja i la Drassana). Es comenten les condicions físiques que determinaren en el moment inicial la localització del nucli urbà, i les conseqüències d’aquestes en forma de l’impacte de les inundacions i els terratrèmols.

 • Itinerari a peu, durada aproximada: 3 hores, dificultat: mínima.
 • Grup màxim: 40 persones.

Natura i acció humana als alzinars i cims de la serra de Tramuntana. El camí de les cases de neu d’en Galileu

Dr. Miquel Grimalt Gelabert

Ascensió pel camí de les cases de neu d’en Galileu, al terme d’Escorca. Els elements a explicar són els estatges de vegetació a la muntanya mallorquina, la dinàmica de vessants a partir de les rossegueres i l’aprofitament humà dels recursos del bosc (carboneig) i explotació de la neu.

 • Itinerari a peu, durada aproximada: 5 hores, dificultat: mitjana.
 • Grup màxim: 40 persones.

Visita a pedreres de marès

Dr. Gabriel Alomar Garau

Itinerari a les pedreres de marès situades al sector de Muro, amb vista a l’explicació dels processos de sedimentació terciària i quaternària, l’aprofitament en forma de pedreres i la importància del marès en la conformació del paisatge arquitectònic de les Balears.

 • Durada: 3 hores.

Els gradients climàtics i processos hidrològics a la serra de Tramuntana

Dr. Enrique Morán Tejeda

Recorregut pels vessants del puig Major de Son Torrella, tot explicant els gradients climàtics, els processos hidrològics i la seva importància en les disponibilitats hídriques de l’illa de Mallorca.

 • Dificultat: mitjana. Durada: 5 hores.
 • Preferentment de març a maig en divendres.
 • Nota: Activitat condicionada a l’obtenció d’un projecte de recerca.