La Història a través del cinema

El cinema és una font i una eina didàctica fonamental per entendre la història. El cinema històric pot ajudar a entendre el passat d’una manera diferent a les altres eines que utilitzen els historiadors. D’altra banda, qualsevol pel·lícula és una font per a l’estudi del moment en què va ser realitzada, ja que reflecteix la cultura, la política i la societat en una conjuntura concreta.

Destinataris

Estudiants de 4t d'ESO, batxillerat i FP

Dates i lloc

  • De març a maig de 2020
  • Edifici Ramon Llull. Campus universitari

Durada

Una hora i mitja

Objectius

  • Aproximar els alumnes a la història
  • Fer entendre el caràcter de font per a la història que té el cinema
  • Ensenyar el caràcter didàctic del cinema històric.

Continguts

  • El cinema com a font i com a recurs didàctic
  • El cinema històric sobre la prehistòria, l’edat antiga i l’edat mitjana
  • El cinema històric sobre l’edat moderna i l’edat contemporània.

Metodologia

Explicació a l’aula amb exemples concrets i recursos bibliogràfics i, si fos possible, audiovisuals.

Professorat

Dr. Antoni Marimon Riutort, professor titular d'universitat d'Història Contemporània

Inscripció