Activitats a Mallorca 2018-19

Què és l'avaluació neuropsicològica infantil i per què pot ajudar el meu fill o filla

La Neuropsicologia és un dels camps de la Psicologia que més força ha agafat els darrers anys. En principi era una disciplina molt «de laboratori», centrada en la recerca bàsica o, en tot cas, des del punt de vista clínic, en els trastorns més greus de l’àmbit neurològic. Però actualment és una disciplina que ha generat múltiples eines d’avaluació i intervenció, especialment en l’àmbit infantil, que han obert una vessant aplicada molt útil personalment, familiarment i especialment a l’escola. Avui en dia els trastorns de l’aprenentatge, el TDAH i altres dificultats relacionades amb problemes en el processament de la informació són avaluables i tractables. La idea és explicar tots els beneficis que se’n deriven.

Objectiu

  • Explicar tots els beneficis que se’n deriven de la Neuropsicologia

Destinataris

  • Pares i mares de primària, ESO, batxillerat i FP

Dates, horari i lloc

  • De novembre de 2018 a maig de 2019 (dates a concretar)
  • Campus universitari

Durada

2 hores

Ponents

Personal de la Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (UAPI). Coordinador: Dr. Mateu Servera Barceló, professor titular d'universitat del Departament de Psicologia.

La Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (UAPI) va néixer l’any 2007 com una unitat de suport als infants del PDI, del PAS i dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La UAPI forma part de les unitats del Servei Universitari d’Atenció Psicològica (SUAP-UIB) i de l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS). El seu principal objectiu és potenciar la translació dels coneixements científics en el camp de la psicopatologia infantil a l’àmbit clínic, de manera que s’ajudi a millorar els procediments d’avaluació, diagnòstic, assessorament i tractament per millorar la vida dels infants, els pares i els educadors.

Inscripció

  • Les persones interessades poden enviar un correu electrònic a <seras@uib.cat> amb les seves dades personals (nom, llinatges, curs i centre educatiu).
  • Es concretaran les dates entre les persones interessades
  • Activitat gratuïta