Activitats a Mallorca 2018-19

Pors infantils: per què a vegades es tornen fòbies i com podem tractar-les

La por és una emoció que tothom ha experimentat alguna vegada. Té un gran valor evolutiu, perquè ens protegeix moltes vegades de patir mals pitjors. Els infants passen per diferents etapes de pors evolutives, perfectament normals i fins i tot desitjables (fa passar més pena un nin “sense pors” que un nin amb moltes pors). No obstant això, a Pors infantils: per què a vegades es tornen fòbies i com podem tractar-lesvegades els infants no superen les fases de les pors evolutives, o dissortadament pateixen experiències traumàtiques (directes o indirectes) que les instauren una fòbia.

Objectius

  • Reconèixer i tractar les fòbies infantils, perquè si no es superen tendeixen a mantenir-se en el temps, i fins i tot desembocar en trastorns d’ansietat més greus.
  • Donar a conèixer la manera més efectiva per superar les fòbies infantils.

Destinataris

Pares i mares de primària i ESO

Dates, horari i lloc

  • De novembre de 2018 a maig de 2019 (dates a concretar)

Dates confirmades

Dia 21 de gener de 2019 a les 17,15 hores
Cooperativia Son Verí Nou, carrer del Ficus, 2, 07609 Son Verí Nou. Llucmajor

Dia 4 de de febrer de 2019, a les 17.15 hores
Claustre de Sant Bonaventura, carrer Fra Joan Garau, 2. Llucmajor

 

Durada

2 hores

Ponents

Personal de la Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (UAPI). Coordinador: Dr. Mateu Servera Barceló, professor titular d'universitat del Departament de Psicologia.

La Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (UAPI) va néixer l’any 2007 com una unitat de suport als infants del PDI, del PAS i dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La UAPI forma part de les unitats del Servei Universitari d’Atenció Psicològica (SUAP-UIB) i de l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS). El seu principal objectiu és potenciar la translació dels coneixements científics en el camp de la psicopatologia infantil a l’àmbit clínic, de manera que s’ajudi a millorar els procediments d’avaluació, diagnòstic, assessorament i tractament per millorar la vida dels infants, els pares i els educadors.