Activitats a Mallorca 2018-19

Geografia, conèixer el territori

S’ofereixen tot un seguit de conferències i xerrades sobre un tema d’investigació de geografia i els estudis universitaris del grau de Geografia. Aquests actes es duen a terme als centres educatius que els sol·licitin.

Destinataris

 • Estudiants de batxillerat i FP. Preferentment, estudiants de 2n de batxillerat.

Dates, horari i lloc

 • A petició dels centres educatius i segons disponibilitat dels ponents.
 • Centres educatius de les Illes Balears

Xerrades disponibles

A partir del primer semestre de l’any

 • Anàlisi del clima històric a partir de fonts d’informació no instrumental: la tradició oral, fonts documentals i gràfiques (Dr. Miquel Grimalt Gelabert). S’explica la manera com es poden determinar els canvis que ha experimentat el clima de les illes Balears els darrers segles a partir de fonts d’informació indirecta, que van des de les llegendes, tradicions o les fonts documentals a la recollida de neu, entre d’altres.
 • Les inundacions d’octubre de 2018 al Llevant de Mallorca als ulls de la geografia (Dr. Miquel Grimalt Gelabert). S’explica l’episodi de revingudes catastròfiques del 9 d’octubre de 2018 a Mallorca, a Sant Llorenç des Cardassar, Artà i Capdepera. Se’n caracteritzen els mecanismes de la gènesi i se’n descriuen les àrees afectades, tot parant esment a l’anàlisi des de l’òptica de la geografia.
 • Marjades, parets i parats, sistemes hídrics tradicionals i la seva significació geogràfica (Dr. Miquel Grimalt Gelabert). Es descriu la importància de les construccions d’enginyeria tradicional de pedra en sec i les seves conseqüències en relació amb la hidrologia, la regulació de l’erosió i la configuració de patrimonis construïts (amb la serra de Tramuntana com a exemple).
 • Geografia dels desnonaments (Dr. Onofre Rullan Salamanca). Es dona una visió geogràfica dels desnonaments i s’expliquen els factors que en determinen la distribució en el territori. 
  Es pot dur a terme a Eivissa o a Menorca en dates que coincideixin amb desplaçaments del professor a aquestes illes per raó dels seus treballs de recerca.
 • Geografia històrica de les illes Balears (Dr. Onofre Rullan Salamanca). S’expliquen les diferències geohistòriques en la conformació de les societats i territoris de les illes Balears. Es fa un resum de la geografia històrica de l'antiguitat i, amb una mica més de detall, es revisa la que es construeix a partir de la conquesta cristiana del segle XIII fins a l'època turística.
  Es pot dur a terme a Eivissa o a Menorca en dates que coincideixin amb desplaçaments del professor a aquestes illes per raó dels seus treballs de recerca.
 • Què és la geografia? (Dr. Hugo Capellà Miternique). Visió general de la ciència geogràfica amb expressió dels principals enfocaments dels seus estudis i de les escoles de pensament geogràfic.
  Amb disponibilitat per dur-la a terme a Eivissa.
 • Vigilats des del cel: el reconeixement fotogràfic aliat durant la Segona Guerra Mundial (Dr. Cels Garcia). Durant la Segona Guerra Mundial (1939-1945), els avions de reconeixement fotogràfic de la Royal Air Force britànica (RAF) i dels aliats efectuaren missions sobre molts territoris, especialment sobre aquells que constituïen l’escenari sobre el qual la guerra es decidia en cada moment, però també sobre aquells altres que, sense estar-hi directament implicats, tenien un gran valor estratègic perquè en qualsevol moment podien resultar decisius segons com evolucionàs el conflicte. Les illes Balears varen ser, sens dubte, un d’aquests territoris estratègics. La xerrada mostrarà la història d’aquests vols de reconeixement i donarà a conèixer als alumnes la importància que té per als geògrafs la fotointerpretació d’imatges aèries verticals antigues.
 • Turisme i aigua (Dr. Cels Garcia). La dicotomia turisme-aigua és present a tota la Mediterrània. El turisme comporta un augment de la població durant alguns mesos amb un increment del consum d’aigua i una pressió sobre els recursos hídrics. La xerrada versarà sobre la disponibilitat dels recursos hídrics a Mallorca i la manera com aquesta canvia durant els períodes secs i humits, a més de l’evolució que té en funció del turisme i de la població resident. Es mostraran dades de consum d’aigua del turista en funció de l’allotjament, però també de la manera com canvia el consum d’un resident en funció de la tipologia de l’habitatge on viu. L’objectiu final és mostrar la importància de la gestió de l’aigua en àrees turístiques.
 • L’embat a Mallorca i altres vents locals (Dr. Gabriel Alomar Garau). S’explica el procés físic de formació del vent, i se n’apliquen els conceptes al cas particular de l’illa de Mallorca, amb esment específic a l’establiment d’un règim de brises marines i els efectes que té en la formació de niguls i precipitacions estivals.
 • La fotointerpretació d’imatges aèries (Dr. Gabriel Alomar Garau). Conferència centrada en la confecció de mapes i en els mètodes i tècniques de fotointerpretació de fotografies aèries orientada a l’elaboració de mapes topogràfics. S’analitzaran les aplicacions de visualització cartogràfica més populars (Google Earth i Google Maps) i la seva utilitat com a eines de consulta i creació de mapes a un nivell d’usuari.
 • Mallorca des de l'espai: aplicacions de la teledetecció a l'anàlisi i gestió territorials (Sr. Joan Bauzà Llinàs). Xerrada centrada en l’aprofitament de les imatges obtingudes per satèl·lit per analitzar la realitat territorial, des de l’òptica de la geografia. És il·lustrada amb exemples de les illes Balears i l’entorn mediterrani. També es parlarà de l’aplicació d’aquest recurs a l’anàlisi i la gestió territorials.
 • Vulnerabilidad urbana y desigualdad: gentrificación y segregación social como variables de análisis intraurbano (Dr. Jesús González Pérez)

Eventualment, a partir del segon quadrimestre

 • Montañas, agua y clima (Dr. Enrique Morán Tejeda). Explicació sobre la importància hidrològica de les muntanyes, les seves particularitats climàtiques i d’usos, i ocupació del sòl o coberta vegetal. També es comenten els processos de canvi observats les darreres dècades.

Inscripció

Per sol·licitar aquestes xerrades, emplenau el formulari d'inscripció en línia.

Nota: Per al bon desenvolupament i l’aprofitament de les xerrades, es prega la màxima puntualitat i la disposició oportuna del lloc i dels recursos necessaris.

 

 

Calendari d'activitats