Jugando entreREDes

Red Eléctrica de España (REE) han posat en marxa el programa Jugando entreREDes, un joc educatiu que pretén donar a conèixer el funcionament del sistema elèctric nacional i fomentar l'eficiència energètica a les aules. EntreREDes pot ser:

 • Un suport didàctic eficaç per al professorat a les classes.Jugando entreREDes
 • Una eina de repàs atractiva i divertida per als alumnes a casa.
 • Una manera de divertir-se per compartir amb la família o amb els amics.

Objectiu

 • Millorar el coneixement social de l'electricitat entre l'alumnat d'ESO i afavorir el desenvolupament d'un model energètic més sostenible en el futur.

Destinataris

 • Alumnat  i professorat de 2n, 3r i 4t d’ESO dels centres educatius d'Eivissa i Formentera.

Activitats

Un grup de tècnics especialitzats de Red Eléctrica de España i d’alumnes de la UIB es desplaçaran als centres educatius d'Eivissa i Formentera per dur a terme les activitats següents:

 • Tallers sobre el joc digital entreREDes. Impartits per alumnes de la UIB que embarcaran als alumnes de secundària en un tauler virtual on travessaran diferents línies i subestacions de la xarxa de transport d'electricitat a mesura que van encertant les més de 8.500 preguntes que els plantegen. Les qüestions són sobre sis matèries: geografia i història; física i química; matemàtiques; llengua i literatura; oci i cultura; i, finalment, sector elèctric.
 • Xerrada de caràcter divulgatiu: Educació cap a un model energètic sostenible. Impartida per tècnics especialitzats en educació ambiental i reforçades amb eines multimèdia, faciliten als alumnes de secundària informació sobre el sistema elèctric espanyol i la vinculació entre l'electricitat, el progrés social i la sostenibilitat, a més d'incidir en la definició correcta del concepte d'eficiència.

Dates i horaris

 • Tallers sobre el joc digital entreREDes: durant el mes d'abril de 2018, a petició dels centres educatius
 • Xerrada de caràcter divulgatiu: durant els mesos d'abril i maig de 2018, a petició dels centres educatius que han realitzat el taller.

Durada i nombre de participants

 • Tant els tallers com la xerrada tenen una durada de 55 minuts.
 • En cada sessió pot participar un grup classe.

Inscripció

Per sol·licitar aquestes activitats, heu d’emplenar el formulari d'inscripció.

La xerrada s'oferirà als centres que han participat a algun dels tallers.

Enllaços d'interès

Red Eléctrica de España (REE)