Cičncia per a tothom: Demolab i Demotec Eivissa 2019

Els programes Demolab i Demotec són uns programes de la Facultat de Ciències i l’Escola Politècnica Superior de la UIB que es desenvolupen en el marc del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB) i la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.demolab

El seu principal objectiu és promoure els estudis de caire científic i tècnic entre l’alumnat d’educació secundària mitjançant la realització d’un conjunt d’activitats pràctiques relacionades amb els continguts científics i tècnics de quart curs d’ESO i de primer curs de batxillerat, a més d'apropar-la  la ciència i la tecnologia al públic en general.

Destinataris

Estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat de ciències i tecnologia i públic en general.

Dates, horari i lloc

Centres educatius

 • Dies 19, 20 i 21 de febrer de 2019, en torns d’una hora i mitja aproximadament.
 • Seu d'Eivissa i Formentera. Antic edifici de la Comandància, carrer del Calvari, 1. Eivissa
 • Inscripicions del 14 al 25 de gener de 2019.

Públic en general

 • Dia 20 de febrer de 2019, a les 18 hores
 • Seu d'Eivissa i Formentera. Antic edifici de la Comandància, carrer del Calvari, 1. Eivissa
 • No cal fer cap inscripció.

Activitats per a centres educatius

Es presentaran tres activitats, una de física i química, una altra de biologia i bioquímica i una darrera d'enginyeria, elaborades pel Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (Port-UIB)

Edificació: Disseny, modelat i impressió 3D d'un gratacel modular

Els estudiants es convertiran en arquitectes i aixecaran des de zero un gratacel modular fabricat amb impressió 3D.

Bioquímica. Anem a fer una medusa d’ADN!

L’alumnat emprarà tècniques senzilles d’extracció de l’ADN d’un teixit, en comprovarà l’estructura fibril·lar i deduirà què hi ha en el nucli de les cèl·lules

Química. Identificació i separació de plàstics

L'objectiu de la pràctica és donar a coneixer la codificació internacional per als diferents plàstics així com també identificar set plàstics reciclables mitjançant el concepte de la densitat de sòlids i líquids.

Inscripció dels centres educatius

Del 14 al 25 de gener de 2019.

 • Formulari d'inscripció
 • Es prioritzarà la participació del màxim nombre de centres per ordre d’inscripció.
 • Cada centre podrà sol·licitar fins a tres activitats amb ordre de preferència. Un centre podrà realitzar més d’una activitat en cas que quedin places lliures.
 • Acabat el termini d'inscripció, s'adjudicaran les places i s'establirà un calendari d'activitats que rebreu per correu electrònic i també es publicarà en aquesta pàgina web.
 • Per a més informació, enviau un missatge a <seras@uib.cat>

Activitats per a públic en general

Es duran a terme activitats relacionades amb la Física i la Química:

 • Experiments amb el generador de Van de Graaff
 • Experiments a baixes temperatures
 • Química en colors

Organitza

 PortUIB

Patrocina

Direcció General d'Innovació i Recerca

una manera de hacer EuropaUE

Col·labora

Residència d'Estudiants

 

 


 

        

Enllaços d'interés