Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat

fotoDra. Margalida Payeras
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Suport administratiu: 971 25 96 54
Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • Les relacions amb els estudiants.
  • L’accés a la Universitat.
  • El Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU).
  • Les relacions amb el Consell d’Estudiants i les associacions d’estudiants.
  • Les relacions amb els graduats de la UIB.
  • La participació en la gestió de la Fundació General de la UIB, sens perjudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.
  • Les relacions amb el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP).

Serveis o unitats dependents