IV Trobada amb els centres d'educació secundària de les Illes Balears. Curs 2018-19

Data i horari

 • Dia 19 de novembre de 2018, de 9.30 a 12.30 hores.foto

Lloc

 • Mallorca: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari
 • Menorca (per videoconferència): Seu universitària de Menorca. C/ de Santa Rita, 11. Alaior.
 • Eivissa (per videoconferència): Seu universitària d'Eivissa i Formentera. Antic edifici de Comandància. C/ del Calvari, 1. Eivissa.

Destinataris

 • Directors, caps d’estudis, orientadors dels centres d’educació secundària.
 • Responsables de les oficines d’informació juvenil i dels centres universitaris municipals.

Programa

 • Benvinguda institucional
 • Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat  d’altes capacitats intel·lectuals
 • Programa d'orientació i transició a la Universitat
 • Programa de millora de la formació inicial dels mestres i la Prova d’Aptitud Personal (PAP-Educ) per a l’admissió al grau de mestre
 • Novetats en la PBAU i en l’admissió a Grau
 • Protocol d'atenció a l'alumnat amb necessitats de suport a les proves d'accés

Inscripció

En aquest enllaç podeu escriure els vostres dubtes o suggeriments sobre la jornada.

Organització

Edicions anteriors