II Miniolimpíada de Filosofia

La Universitat de les Illes Balears convoca la II Miniolimpíada de Filosofia, amb caràcter autonòmic, que tindrà lloc el dia 15 de febrer de 2019 a les 12 hores.

Bases

 1. Poden participar a la II Miniolimpíada de Filosofia tots els alumnes matriculats del tercer o quart curs d'ESO a qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears.
 2. El nombre màxim de participants és de cinc per centre.
 3. Cada alumne que s’hi presenti ha de ser avalat per un professor del seu centre d’ensenyament, preferentment el professor de Filosofia, que actuarà com a tutor i tindrà la funció de preparar l’alumne.
 4. L’Olimpíada constarà d'una prova: l'anàlisi per escrit d'un dilema moral, que ha de concloure amb una resposta reaonada del mateix. La durada de la prova serà de 90 minuts.
 5. El tema sobre el qual versarà el dilema moral és Realitat i aparença en el món actual. Per a informació addicional sobre la prova consultau al lloc web http://olimpiadafilosofiabalears.blogspot.com.es/.
 6. Els criteris de valoració de la prova són els següents:
  • Enumerar diverses opcions, i que siguin rellevants i pertinents
  • Argumentació suficient i pertinent
  • Detecció i jerarquització dels valors més importants en conflicte
  • Solució del dilema amb claredat i bon raonament (rellevància dels arguments, justificació de la conclusió i refutació d’arguments oposats).
 7. Es lliuraran tres premis (segons la disponibilitat pressupostària):
  • Primer premi: un val regal de 250 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic. A més, rebran un diploma acreditatiu i un obsequi de les llibreries patrocinadores.
  • Segon premi: un val regal de 200 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic. A més, rebran un diploma acreditatiu i un obsequi de les llibreries patrocinadores.
  • Tercer premi: un val regal de 150 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic. A més, rebran un diploma acreditatiu i un obsequi de les llibreries patrocinadores.
 8. Es podrà concedir un accèssit al millor representant de cada una de les illes. A més, es lliurarà un diploma al millor centre en relació amb els resultats dels seus alumnes a l'Olimpíada.
 9. El guanyador (o en el seu defecte, el segon o tercer classificat) podrà representar les Illes Balears a la VI Olimpíada Nacional de Filosofia en la prova del dilema moral, que se celebrarà a Màlaga els dies 26 i 27 d'abril de 2019, sempre que es compleixin les bases de les proves de l’Olimpíada Nacional. Els participants en la prova de dilema moral cedeixen a la REF (Red Española de Filosofía, organitzadora de la OFE) el text amb el que participaran a la fase final per a una possible edició de tots els textos finalistes. Així mateix, els participants en la prova de dilema moral de la OFE es comprometen a digitalitzar els seus textos en el termini d’un mes amb posterioritat a la data de celebració de la OFE. Qui no compleixi amb aquest requisit serà exclòs de l’edició de textos de la OFE.
 10. El jurat estarà format per cinc professors, amb representants de secundària i de la UIB. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 11. La participació a l'Olimpíada de Filosofia implica el consentiment perquè la prova realitzada de dilema moral sigui usada en actes, exposicions o pàgines web de caràcter divulgatiu de la mateixa olimpíada o de la filosofia, i sempre sense ànim de lucre.

Lloc de realització de les proves

Les proves es duran a terme als llocs següents:

 • Participants de Mallorca: aula 1 de l'edifici Ramon Llull. Campus universitari
 • Participants de Menorca: Seu universitària de Menorca
 • Participants d’Eivissa i Formentera: Seu universitària d'Eivissa i Formentera.

Inscripció

 1. La inscripció l’ha de fer el tutor, abans de les 15.00 hores del dia 4 de febrer de 2019, a través del formulari d’inscripció, on s’hi ha de fer constar la relació d’alumnes que es presenten a les Olimpíades.
 2. La inscripció a l’Olimpíada implica l’acceptació d’aquestes bases.

Coordinació

Més informació

Patrocini i organització

 • Universitat de les Illes Balears: Vicerectorat d'Estudiants
 • Conselleria d'Educació i Universitat: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
 • Llibreria Agapea
 • Llibreria Literanta