I Miniolimpíada de Filosofia

La Universitat de les Illes Balears convoca la I Miniolimpíada de Filosofia, amb caràcter autonòmic, que tindrà lloc el dia 9 de març de 2018 a les 9.30 hores.

Bases

 1. Poden participar a la I Miniolimpíada de Filosofia tots els alumnes matriculats del tercer o quart curs d'ESO a qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears.
 2. El nombre màxim de participants és de cinc per centre.
 3. Cada alumne que s’hi presenti ha de ser avalat per un professor del seu centre d’ensenyament, preferentment el professor de Filosofia, que actuarà com a tutor i tindrà la funció de preparar l’alumne.
 4. L’Olimpíada constarà d'una prova: l'anàlisi per escrit d'un dilema moral, que ha de concloure amb una resposta reaonada del mateix. La durada de la prova serà de 90 minuts.
 5. El tema sobre el qual versarà el dilema moral es farà públic a partir de dia 1 de desembre al lloc web http://olimpiadafilosofiabalears.blogspot.com.es/. Per determinar el tema, es tindran en compte les propostes que poden fer arribar tots els centres interessats en participar a l’adreça de correu electrònic olimpiadafilosofiabalears@gmail.com. El termini per enviar propostes acabarà el dia 27 de novembre de 2017.
 6. Els criteris de valoració de la prova són els següents:
  • Enumerar diverses opcions, i que siguin rellevants i pertinents
  • Argumentació suficient i pertinent
  • Detecció i jerarquització dels valors més importants en conflicte
  • Solució del dilema amb claredat i bon raonament (rellevància dels arguments, justificació de la conclusió i refutació d’arguments oposats).
 7. Es lliuraran tres premis, que rebràn un diploma acreditatiu i obsequis de les llibreries col·laboradores. A més, es lliurarà un diploma al millor centre en relació amb els resultats dels seus alumnes a l'Olimpíada.
 8. El guanyador (o en el seu defecte, el segon o tercer classificat) podrà representar les Illes Balears a la V Olimpíada Nacional de Filosofia en la prova del dilema moral, que se celebrarà a Càceres i Mérida els dies 4 i 5 de maig de 2018, sempre que es compleixin les bases de les proves de l’Olimpíada Nacional.
 9. El jurat estarà format per cinc professors, amb representants de secundària i de la UIB.
 10. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 11. La participació a l'Olimpíada de Filosofia implica el consentiment perquè la dissertació i/o les fotografies siguin usades en actes, exposicions o pàgines web de caràcter divulgatiu de la mateixa olimpíada o de la filosofia, i sempre sense ànim de lucre.

Lloc de realització de les proves

Les proves es duran a terme als llocs següents:

 • Participants de Mallorca: aula 1 de l'edifici Ramon Llull. Campus universitari
 • Participants de Menorca: Seu universitària de Menorca
 • Participants d’Eivissa i Formentera: Seu universitària d'Eivissa i Formentera.

Inscripció

 1. La inscripció l’ha de fer el tutor, abans de les 00.00 hores del dia 6 de febrer de 2018, a través del formulari d’inscripció, on s’hi ha de fer constar la relació d’alumnes que es presenten a les Olimpíades.
 2. La inscripció a l’Olimpíada implica l’acceptació d’aquestes bases.

Coordinació

Més informació

Patrocini i organització

 • Universitat de les Illes Balears: Vicerectorat d'Estudiants
 • Conselleria d'Educació i Universitat: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
 • Llibreria Agapea
 • Llibreria Literanta