XIII Olimpíada de Biologia

CoordinadorXI Olimpíada de Biologia

Dr. Jordi Oliver Oliver. Tel.: 971 25 96 43

Data de realització de la prova

Dia 1 de febrer de 2018, a les 9.30 hores

Lloc de realització de la prova

  • Participants de Mallorca: sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma.
  • Participants de Menorca: Seu universitària de Menorca. Can Salort, c/ de Santa Rita, 11. Alaior.
  • Participants d’Eivissa i Formentera: Seu universitària d’Eivissa i Formentera. Antic edifici de la Comandància, c/ del Calvari, 1. Eivissa.

Bases de la convocatòria

Consultau les bases de la convocatòria.

Guanyadors de la prova

Alumnes

Primer premi
Ibai Cano Jimenez. IES Son Pacs
Segon premi
Victor Perez Torrado. IES Marratxí
Tercer premi
Javier Rodríguez Higuero. IES Joan Alcover. Palma
Accèssit Mallorca
Pau Llompart Torrens. IES Guillem Cifre de Colonya
Accèssit Eivissa
Lluís Mayans Planells. IES Santa Maria d'Eivissa
Accèssit Menorca
Miquel Tudurí Benejam. IES Josep Miquel Guàrdia

Enllaços d'interés

olímpiada de Biologia