I Olimpíada d'Anglès com a Primera Llengua Estrangera

CoordinadorsI Olimpíada d'Anglès com a Primera Llengua Estrangera
Data de realització de la prova

17 de febrer de 2017, a les 9 hores

Bases de la convocatòria

Consultau les bases de la convocatòria.

Enllaços d'interés

Nota informativa i galeria fotogràfica