I Olimpíada de Llengua i Literatura Catalanes

CoordinadorsI Olimpíada de Llengua i Literatura Catalanes
Data de realització de la prova
  • 11 d’abril de 2017, a les 10 hores
Lloc de realització de la prova
  • Participants de Mallorca: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma.
  • Participants de Menorca: Seu universitària de Menorca. Can Salort, c/ de Santa Rita, 11. Alaior.
  • Participants d’Eivissa i Formentera: Seu universitària d’Eivissa i Formentera. Antic edifici de la Comandància, c/ del Calvari, 1. Eivissa.
Bases de la convocatòria

Consultau les bases de la convocatòria.

Guanyadors de la prova
Primer premi
David Budau, Col·legi Sant Josep Obrer. Palma
Segon premi (Ex Aequo)
Maria Garau Nadal.Col·legi Lluís Vives. Palma
Laura Sampol Ramírez, IES Madina Mayurqa. Palma
 
Accèssit Mallorca
Miquel Amengual Moreno, Col·legi Sant Pere. Palma
Accèssit Menorca
Marc Gener Milán, IES Joan Ramis i Ramis. Maó
Accèssit Eivissa
Xin Yi Li. Col·legi Nuestra Señora de la Consolación. Eivissa
Enllaços d'interés