La Universitat dels nins i de les nines

Primer contacte amb la UIB

Les motivacions i expectatives tenen molt a veure amb les possibilitats que els infants vegin l’educació superior com un horitzó proper. És per això que aquesta activitat pretén mostrar d’una manera lúdica i il·lusionant el que implica l’aprenentatge més enllà de l’educació obligatòria, el descobriment apassionant del coneixement i les possibilitats que la vida universitària té per al desenvolupament integral de la persona. A més, és una manera de presentar ja en un moment primerenc la nostra universitat, l’oferta educativa i les instal·lacions.

 

Destinataris
 • Alumnes de 4t, 5è i 6è de primària
 • Nombre màxim de participants per cada sessió: 25 (un grup classe)

Dates, horari i lloc

De novembre de 2017 a abril de 2018, de 10 a 13 hores

Edificis Gaspar Melchor de Jovellanos i Mateu Orfila i Rotger, campus universitari

Durada

3 hores

Objectius
 • Promoure una actitud favorable a l’aprenentatge al llarg de la vida
 • Promoure els estudis superiors en l’horitzó de l’alumnat
 • Mostrar les cinc diferents branques del coneixement
 • Incentivar l’interès per les àrees experimentals
 • Despertar l’interès per la Universitat de manera lúdica i transversal
 • Acostar l’alumnat d’educació primària a la UIB i la Seu universitària
 • Presentar la Universitat de les Illes Balears: estudis, oportunitats i activitats complementàries.
Continguts
 • Recepció al lloc d’arribada
 • Visita guiada pel campus, on s’aniran explicant els diferents estudis de cada edifici
 • Visita a la biblioteca de l’edifici G. M. de Jovellanos
 • Visita al laboratori Demolab de l’edifici Mateu Orfila i Rotger, on es realitzaran diferents experiments relacionats amb la Física i Química de les baixes temperatures.
Professorat

Personal del POTU i alumne col·laborador de la UIB

Inscripció

Els centres que hi vulguin participar es podran inscriure mitjançant el formulari en línia.

 

El transport dels alumnes participants fins a la UIB serà a càrrec del seu centre.