Aula Didāctica d'Experimentaciķ en Cičncies per a l'educaciķ primāria (ADEC)

El Departament de Química de la UIB i el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB) posa en marxa aquest primer curs d’experimentació científica adreçat al professorat de primària, per tal d’incentivar la utilització de l’experimentació com a eina didàctica a l’àrea de Ciències Naturals, especialment per als continguts més directament relacionats amb la Química: matèria i energia

Objectius

 • Dotar el docent dels coneixements científics bàsics necessaris per tal de realitzar, de manera divertida però amb criteri científic, experiments a l’aula o al laboratori sobre els continguts del bloc 4. Matèria i energia, del currículum de Ciències Naturals d’educació primària de les Illes Balears.
 • Fomentar la participació dels docents i del seu alumnat en el concurs El meu Primer Experiment, organitzat pel Departament de Química de la UIB.

Destinataris

 • Mestres d’educació primària, preferiblement dels cursos cinquè i sisè, de centres d’educació de les Illes Balears interessats en la utilització de l’experimentació com a eina educativa en la didàctica de les Ciències Naturals.

Metodologia

El curs consta de dues sessions de tres hores en dies diferents.

Cada sessió consta de:

 • Dues pràctiques docents a l’aula o al laboratori de ciències, sobre aspectes diversos de les propietats dels materials i l’energia química. Les pràctiques es fan de manera individual o per parelles.
 • Les pràctiques es realitzen sota la supervisió del professorat del curs. Cada professor tutoritza un màxim de quatre alumnes, amb la finalitat de mantenir sempre una relació molt propera professor-alumne i poder actuar de referent en la resolució de dubtes de conceptes científics o metodològics.  
 • Prèviament a la realització de la pràctica, el professorat del curs introduirà de manera clara i concisa els coneixements científics que expliquen les activitats pràctiques. És absolutament necessari treballar aquests continguts per tal que els docents participants obtinguin el nivell de coneixements i de seguretat suficient per poder explicar correctament aquests experiments als alumnes i poder-ne dissenyar altres de diferents sobre els mateixos temes.
 • Finalment, amb la participació oberta a tot l’alumnat del grup, es comentaran els diversos aspectes didàctics de les pràctiques realitzades i s’extrauran conclusions per millorar-ne l’aplicació a l’aula de primària.

Es lliurarà documentació amb la informació dels experiments en format d’unitat didàctica (objectius, temporització, materials, etc.).  

Lloc, dates i horari

El taller, d’una durada total de sis hores, es realitza en dues sessions de tres hores cadascuna, en horari de 15.30 a 18.30 hores els divendres dels mesos de gener i febrer de 2018.  

El curs s’ha dividit en tres grups de treball (format per 16 persones cada un), amb l’horari següent:

 • Grup 1: 12 i 19 de gener
 • Grup 2: 26 de gener i 2 de febrer
 • Grup 3: 9 i 16 de febrer

Totes les sessions es duran a terme a les instal·lacions del Departament de Química a l’edifici Mateu Orfila i Rotger de la Universitat de les Illes Balears.

Els participants poden elegir el grup 1, 2 o 3 a conveniència, i ho han d’indicar en formalitzar la inscripció.

Informació i inscripció

La inscripció és gratuïta i s'ha de fer mitjançant el formulari en línia.

Data límit d’inscripció: 22 de desembre de 2017.

Criteris de selecció

Els participants al taller se seleccionaran per ordre d’inscripció. Es donarà prioritat al professorat de cinquè i sisè cursos d’educació primària

De cada centre només hi poden participar dos professors.

Professorat

 • Dra. Josefa Donoso Pardo (catedràtica d’Universitat)
 • Dra. Laura Ferrer Trovato (professora contractada doctora)
 • Dra. Valeria Soledad Eim Iznardo (professora ajudant doctora)
 • Dr. Carlos Palomino Cabello (professor ajudant doctor)
 • Sra. Laura Mariño Pérez (becària predoctoral del MEC)

Altra informació

Telèfon de contacte: 971 17 34 90

E-mail de contacte: josefa.donoso@uib.es

El Departament de Química de la UIB expedirà certificat d’assistència i aprofitament del curs.

La Conselleria d’Educació i Universitat no reconeix cap crèdit per aquesta activitat formativa.