Concurs d'imatge Què és per mi la UIB?

Guanyadors del concurs 2017-18 i lliurament de premis avís

La Universitat de les Illes Balears convoca el Concurs d'imatge Què és per mi la UIB', de conformitat amb les bases següents:

Destinatarisnins

 • Alumnes de 5è i 6è de primària de centres públics, concertats o privats de les Illes Balears.

Requisits

 • El treball consistirà en la realització d’un dibuix sobre el que representa per a ells la Universitat de les Illes Balears.
 • S'ha d'utilitzar el full de dibuix corresponent (format DIN A4).
 • Cada alumne pot presentar com a màxim un dibuix.
 • Ha de ser totalment dissenyat per l’alumne, no s’hi poden incloure imatges extretes de la web ni plagiades d’altres documents.
 • La UIB es reserva el dret de donar difusió als treballs guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns i en condicions de qualitat, fent constar en tot cas el nom dels autors dels treballs. Les persones guanyadors renuncien a qualsevol altre dret sobre els seus treballs.
 • La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat. L'incompliment de les bases del concurs podrà ser causa de desestimació i de reintegrament dels premis. El comitè organitzador queda facultat per resoldre qualsevol contiència no prevista en aquestes bases. Les decisions que es prenguin en aquest sentit seran inapel·lables.

Inscripció

 • .Cada alumne participant tindrà una persona responsable (professor, pare, mare o tutor legal) encarregada d'emplenar el formulari d'inscripció, abans del dia 8 de juny de 2018.
 • Els treballs dels alumnes s’han d’enviar abans del dia 8 de juny de 2018 en un sobre tancat per correu a l’adreça del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB) que figura al final d’aquestes bases amb l'assumpte «Concurs d’imatge. Què és per a mi la UIB?».
 • Al dors del full de dibuix hi ha de constar el nom i cognom de cada alumne i el curs, a més del nom del centre educatiu.

Premis

 • El jurat, format per professionals designats per la Universitat de les Illes Balears, es reunirà durant el mes de juny de 2018. La decisió, que serà inapel·lable, es farà pública dins el mes de juny de 2018.
 • Es concediran tres premis per a cadascuna de les dues categories:
  • 5è de primària
  • 6è de primària
 • Els guanyadors de cada categoria rebran de premi un val de 50 euros per a l’adquisició de material didàctic o informàtic, obsequis de les empreses col·laboradores i un diploma acreditatiu.
 • El jurat podrà declarar deserta qualsevol de les dues categories.

Guanyadors del concurs 2017-18 i lliurament de premis

5è de primària

 • Lucia Salvador Guirado. Col·legi Beata Francinaina Cirer. Inca
 • Marc Sánchez Alonso. Col·legi Beata Francinaina Cirer. Inca
 • Alberto Almorox Sastre. CEIP Sa Joveria Eivissa

6è de primària

 • Xavier López. Col·legi San José de la Montaña. Palma
 • Alexandra Perea Cabañillas. Col·legi Sagrat Cor. Palma
 • Maria de la Pau Lladó Gayà. CEIP Escola Nova. Porreres

Galeria de dibuixos guanyadors

Lliurament de premis

Mallorca 

Dia 25 de juny de 2018 a les 13 hores a l'edifici Son Lledó, campus universitari

Eivissa i Formentera 

Dia 13 de juny de 2018 de maig a les 17 hores a la Seu universitària d'Eivissa i Formentera, Antic edifici de la Comandància, carrer del Calvari, 1,  Eivissa.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Vicerectorat d'Estudiants
Universitat de les Illes Balears
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 17 24 36
seras@uib.cat

Enllaços d'interès

 

Organitzen

     
vicerectorat Govern de les Illes Balears  
 

Col·laboren

     
delegat

aficien

     coves  Rotger