Batxillerat

I després del batxillerat?

Un cop aprovat, s’obté el títol de batxiller. I després, què pots fer?