II Certamen de projectes de Química

Es convoca el II Certamen de projectes de Química dirigit a grups d'alumnes i professors de tercer i quart d'ESO per a la realització de projectes monogràfics

química

Destinataris

  • Estudiants de tercer i quart d'ESO
  • Cada projecte serà desenvolupat per un grup de treball integrat per un professor de l'àrea de Ciències i un nombre màxim de quatre alumnes del seu centre

Objectius

  • Promoure i desenvolupar l'interès dels estudiants de tercer i quart d'ESO per les matèries científiques en general i per la Química en particular.
  • Fomentar el coneixement de la implicació de la Química en la nostra qualitat de vida.
  • Estrènyer les relacions entre els centres d'ensenyament secundari i la Universitat de les Illes Balears i fomentar la col·laboració entre el professorat d'ambdues entitats.
  • Afavorir el desenvolupament d'habilitats transversals de comunicació oral i escrita, sentit crític i capacitat per treballar en equip dels estudiants d'ESO, perquè les puguin utilitzar com a eines de suport per abordar amb major confiança els estudis de batxillerat i, posteriorment, universitaris.

Bases

En preparació

Edicions anteriors