IX Campus Cientificotècnic d'Estiu

Activitats

En preparació

Es duran a terme, entre altres, les següents activitats:

  • Excursió científica
  • Pràctica de Bioquímica: «Tècnica d’ELISA»
  • Pràctica de Biologia:
  • Pràctica de Física: «Estudi de la dinàmica i la cinemàtica en un pla inclinat»
  • Pràctica de Química:
  • Pràctica d'Enginyeria Informàtica: «Dissenya el teu primer videojoc»
  • Pràctica d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural: «Biotecnologia. Micropropagació de plantes»
  • Pràctica d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: «Fes ballar el teu robot»
  • Pràctica d'Enginyeria Telemàtica