IX Campus Cientificotècnic d'Estiu

El Vicerectorat d'Estudiants, a través del Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU) organitza el XI Campus Cientificotècnic d’Estiu, juntament amb la Facultat de Ciències i l'Escola Politècnica Superior.ciència

L’objectiu principal és fomentar l’interès per la ciència, la tecnologia i la innovació entre estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat.

Destinataris

 • Alumnes de 4t d'ESO que hagin cursat l’itinerari de ciències en centres de les Illes Balears.
 • Alumnes de 1r de batxillerat de la modalitat de ciències en centres de les Illes Balears.

La UIB ofereix un màxim de 64 places. En cas que el nombre d'alumnes superi el de places disponibles, es tindrà en compte l’expedient acadèmic.

Important: L'allotjament, els trasllats i la manutenció aniran a càrrec dels alumnes participants.

Dates i horari

Es durà a terme en dos torns.

Primer torn

Del 18 al 22 de juny de 2018, de 10 a 13.30 hores.

 • Grup A1: 16 alumnes de primer de batxillerat.
 • Grup B1: 16 alumnes de quart d’ESO.

Segon torn

Del 25 al 29 de juny de 2018, de 10 a 13.30 hores

 • Grup A2: 16 alumnes de primer de batxillerat.
 • Grup B2: 16 alumnes de quart d’ESO.

Objectius

 • Potenciar l'interès dels joves estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat per la ciència i la tecnologia.
 • Incentivar l'accés dels estudiants a les titulacions cientificotècniques.
 • Transmetre:
  • L’experiència en laboratoris
  • La capacitat de treball en equip
  • La capacitat de ser creatius
  • La capacitat de comunicar experiències

Activitats

En preparació

Procés per presentar la sol·licitud i selecció de candidats

El candidat que vulgui participar en el Campus Cientificotècnic d’Estiu 2018 ha de complir els requisits següents:

 • Cursar, l’any acadèmic 2017-18, 4t d’ESO o 1r de batxillerat de l’especialitat de Ciències en un centre d’educatiu de les Illes Balears
 • No haver participat al Campus Cientificotècnic d’Estiu 2017.
 • Confirmar la participació en el temps estipulat per l’organització del Campus.

En cas que el nombre d'alumnes superi el de places disponibles (64 places: 32 de 4t d'ESO i 32 de 1r de batxillerat), es tindrà en compte l’expedient acadèmic.

Termini de presentació de sol·licituds: durant el mes maig de 2018

Edicions anteriors

uib   caib     Sa Nostra. Obra Social