VIII Campus Cientificotècnic d'Estiu de la UIB

El Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabiliat a través del Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU) organitza el VIII Campus Cientificotècnic d’Estiu amb el suport de la Conselleria d’Educació i UniversUIBitat del Govern de les Illes Balears, l’Obra Social Sa Nostra i la Residència d’Estudiants de la UIB. 

L’objectiu principal és fomentar l’interès per la ciència, la tecnologia i la innovació entre estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat.

Dates i horari

Es durà a terme en dos torns.

 • Del 26 de juny al 30 de juny de 2017, de 10 a 13.30 hores.
 • Del 3 al 7 de juliol de 2017, de 10 a 13.30 hores.

El dilluns dia 26 i 3 de juliol de 2017: presentació a les 9.30 hores a la sala de juntes l’edifici Mateu Orfila i Rotger (campus universitari).

Destinataris

 • Alumnes de 4t d'ESO que hagin cursat l’itinerari de ciències.
 • Alumnes de primer de batxillerat de la modalitat de ciències.

Activitats

Objectius
 • Potenciar l'interès dels joves estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat per la ciència i la tecnologia.
 • Incentivar l'accés dels estudiants a les titulacions cientificotècniques.
 • Transmetre:
  • L’experiència en laboratoris
  • La capacitat de treball en equip
  • La capacitat de ser creatius
  • La capacitat de comunicar experiències
 • Connectar la vida no universitària i universitària.

Cronograma d'activitats (en preparació)

Primer torn

Del 26 al 30 de juny de 2017 (alumnes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera)

 • Grup A1: 16 estudiants de primer de batxillerat.
 • Grup B1: 16 estudiants de quart d’ESO.

Es reservaran 4 places per a estudiants de Menorca i 4 per a estudiants d'Eivissa i Formentera.

La Residència d'Estudiants aporta l’estada dels estudiants de Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb règim de penisó completa des del sopar del dia 25 de juny fins al desdejuni del dia 30 de juny.

Segon torn

Del 3 al 7 de juliol de 2017 (alumnes de Mallorca)

 • Grup A2: 16 estudiants de primer de batxillerat.
 • Grup B2: 16 estudiants de quart d’ESO.

Formulari d'inscripció

El candidat que vulgui participar en el Campus Cientificotècnic d’Estiu 2017 ha de complir els requisits següents:

 • Cursar, l’any acadèmic 2016-17, 4t d’ESO o 1r de batxillerat de l’especialitat de Ciències en un centre d’educació de les Illes Balears
 • No haver participat al Campus Cientificotècnic d’Estiu 2016.
 • Confirmar la participació en el temps estipulat per l’organització del Campus.

Procés per presentar la sol·licitud

 • Emplenar el formulari d'inscripció

Cada centre educatiu participant tindrà un professor responsable encarregat d'emplenar el formulari d'inscripció i confirmar la participació dels alumnes. Un cop feta i enviada, rebrà un correu automàtic que la sol·licitud s’ha registrat correctament, aquest serà el justificant que el centre ha fet la sol·licitud.

Cada centre pot inscriure un màxim de dos alumnes, independentment del curs que facin.

Dades acadèmiques: nivell educatiu actual (2016-17) i nota mitjana del curs passat (2015-16).

Termini per presentar les sol·licituds: fins al 31 de maig a les 12 hores.

 • Adjuntar documentació

El centre ha d'emplenar el formulari d'inscripció i adjuntar la documentació següent:

 • Certificat acadèmic de l'alumne: han de constar totes les assignatures cursades l’any acadèmic 2015-16, i és imprescindible el càlcul de la nota mitjana final, la firma i el segell de la secretaria del centre educatiu.
 • Autoritzacions del pare/mare/tutor legal de l'alumne
 • Fotocòpia del NIF/NIE/passaport de l ‘alumne.
Selecció dels candidats
 • Comunicació als alumnes seleccionats: 8 de juny, per correu electrònic al centre educatiu, al professor responsable i a l’alumne.
 • Termini de confirmació: fins al 15 de juny a les 12 hores per correu electrònic a <seras@uib.cat>.

La UIB ofereix un màxim de 64 places, distribuïdes de la manera següent:

 • Primer torn: 24 alumnes de Mallorca, 4 alumnes d'Eivissa i Formentera i 4 alumnes de Menorca.
 • Segon torn: 32 alumnes de Mallorca.

Es prioritzarà la participació del màxim nombre possible de centres educatius. Per tant, la selecció es realitzarà d’aquesta manera:

 • Si el nombre total de centres que han fet sol·licituds és més baix o igual que el nombre de places disponibles, se seleccionarà un alumne de cada centre, l’inscrit en primer lloc. En cas que quedin places sense cobrir, s’adjudicaran tenint en compte l’expedient acadèmic.
 • En cas que el nombre de centres superi el de places disponibles, es tindrà en compte l’expedient acadèmic.
 

 

Conselleria d'Educació i Universitat
Sa Nostra 
Fundació Sa Nostra
Residència UIB