La Història a través del cinema

El cinema és una font i una eina didàctica fonamental per entendre la història. El cinema històric pot ajudar a entendre el passat d’una manera diferent a les altres eines que utilitzen els historiadors. D’altra banda, qualsevol pel·lícula és una font per a l’estudi del moment en què va ser realitzada, ja que reflecteix la cultura, la política i la societat en una conjuntura concreta.

Destinataris

Estudiants de batxillerat

Dates i lloc

De març a maig de 2018

Edifici Ramon Llull. Campus universitari

Durada

Una hora i mitja

Objectius

  • Aproximar els alumnes a la història
  • Fer entendre el caràcter de font per a la història que té el cinema
  • Ensenyar el caràcter didàctic del cinema històric.

Continguts

  • El cinema com a font i com a recurs didàctic
  • El cinema històric sobre la prehistòria, l’edat antiga i l’edat mitjana
  • El cinema històric sobre l’edat moderna i l’edat contemporània.

Metodologia

Explicació a l’aula amb exemples concrets i recursos bibliogràfics i, si fos possible, audiovisuals.

Professorat

Antoni Marimon Riutort, professor titular d'universitat d'Història Contemporània

Inscripció

Els centres que hi vulguin participar es podran inscriure mitjançant el formulari en línia.