Activitats a Mallorca 2018-19

Ara interessa

Les activitats es distribueixen en quatre apartats: 
  • La UIB et visita. Els professors i el personal tècnic es desplacen als centres educatius per informar i orientar sobre els estudis superiors i facilitar el procés de transició a la Universitat.
  • Vine a la UIB. Obrim de pinte en ample la Universitat per donar a conèixer els estudis de grau, les instal·lacions…
  • Participa amb la UIB. Convocam proves, premis i concursos amb la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors.
  • La Universitat dels nins. Oferim als alumnes de primària la possibilitat de participar en diferents activitats i formar part de la que serà la seva universitat.
Important