Activitats a Eivissa 2016-17

Sessió d’assessorament per explicar la importància que té continuar estudis postobligatoris i les opcions que hi ha a les Illes Balears.

Objectius
  • Convèncer sobre la conveniència  d’acabar els estudis actuals.
  • Estimular envers l’estudi, ajudar a aclarir els dubtes relatius a l’orientació escolar  i professional.
  • Proposar objectius acadèmics de futur.
  • Motivar els estudiants a continuar la seva formació i donar-los a conèixer les possibilitats que tenen a la UIB o en altres estudis superiors. 
Destinataris

Pares i mares d'estudiants de 3r i 4t d'ESO.

Continguts
  • Explicació de la importància que tenen els estudis postobligatoris i els estudis superiors. 
  • Proposta d’objectius per a un itinerari acadèmic.
  • Motivació universitària.
  • Estudis de grau de la UIB.
  • Explicació general de les possibilitats que tenen a la UIB.
Ponent

Lola Álvarez Díaz i Francesca Molinos Homar, membres del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)

Data i lloc

Dia 7 de març de 2018, a les 18 hores
A la Seu universitària d’Eivissa i Formentera, Antic edifici de Comandància C/ del Calvari, 1. Eivissa

Calendari d'activitats